СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА АЗИ
Сургалтын хөтөлбөр
Ази судлалын тэнхим нь олон улсын жишигт нийцсэн сургалтын хөтөлбөр боловсруулан, бакалаврын шатны сургалт (4 жил - 128 кр) -аас гадна ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын хамтарсан хөтөлбөрүүдийн япон, солонгос, хятад, монгол хэлний хичээлүүдийг хөтлөн явуулдаг:
Япон хэлээр:
 • Техникийн мэргэжлийн орчуулга” /япон хэл/  хөтөлбөрийн техник технологийн орчуулагч мэргэжил
 • Инженерийн бэлтгэл /япон хэл/- 1,5 жил
 • 1000 инженерийн болон КОСЕН хөтөлбөр
Солонгос хэлээр:
 • Техникийн мэргэжлийн орчуулга” /солонгос хэл/ хөтөлбөрийн техник технологийн орчуулагч мэргэжил
 • МХТС, БНСУ-ын ИС-тай хамтарсан “Системийн аюулгүй байдал” 2+2 хөтөлбөр
 • МеТС, БНСУ-ын ИС-тай хамтарсан “Механик инженер” 2+2 хөтөлбөр
Хятад хэлээр:
 •  “Техникийн мэргэжлийн орчуулга” /хятад хэл/ хөтөлбөрийн техник технологийн орчуулагч мэргэжил
 • ГУУС, БНХАУ-ын ИС-тай хамтарсан “Геодези” 1,5+2,5 хөтөлбөр
 • ЭХС, БНХАУ-ын ИС-тай хамтарсан “Цахилгаан хангамж” 2+2 хөтөлбөр
 • ЭХС, БНХАУ-ын ИС-тай хамтарсан “Дулааны инженер” 2+2 хөтөлбөр
 • ЭХС, БНХАУ-ын ИС-тай хамтарсан “Биоинженерчлэл” 2+2 хөтөлбөр
 • ЭХС, БНХАУ-ын ИС-тай хамтарсан “Сэргээгдэх эрчим хүч” 2+2 хөтөлбөр
 • ХШУС, БНХАУ-ын ИС-тай хамтарсан “Химийн инженерчлэл” 2+2 хөтөлбөр
 • ХШУС, БНХАУ-ын ИС-тай хамтарсан “Үйлдвэрийн технологи” 2+2 хөтөлбөр
 • ХШУС, БНХАУ-ын ИС-тай хамтарсан “Статистик” 2+2 хөтөлбөр
Монгол хэлээр:
 • Техник технологийн орчуулагч мэргэжилийн ангиуудад  “Хэл шинжлэлийн удиртгал”, “Монгол хэлний хэл зүй, үгсийн сангийн найруулга зүй”, “Монгол хэлний шинжлэх ухааны хэл найруулга” хичээл,
 • ШУТИС-ийн гадаад оюутнуудын монгол хэлний багц хичээл /анхан, дунд, гүнзгйи шатны/
 • ШУТИС-ийн нийт оюутны судалдаг  “Хэл ярианы соёл”, “Монгол бичиг”