Англи хэлний тэнхимийн багш нар

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ТЭНХИМИЙН БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тэнхимийн эрхлэгч Ч.Золзаяа /Доктор (Ph.D), дэд профессор/
2. Профессор Д.Алтанцэцэг /Доктор (Ph.D), дэд профессор/
3. Дэд профессор  Ж.Ганцэцэг /Доктор (Ph.D), дэд профессор/
4. Ахлах багш  А.Мөнгөнчимэг /Доктор (Ph.D)/
5. Ахлах багш Г.Гантуяа  /Доктор (Ph.D)/
6. Ахлах багш Б.Арваазана /Доктор (Ph.D)/
7. Ахлах багш  Т.Гэрэлмаа /Магистр/
8. Ахлах багш Н.Оюунцэцэг /Магистр/
9. Ахлах багш  П.Бямбажав /Доктор (Ph.D)/
10. Ахлах багш Н.Алтанзул /Магистр/
11. Багш Т.Цэнд-Аюуш /Магистр/
12. Багш Б.Банзрагч /Магистр/
13. Багш А.Ариунаа /Магистр/
14. Багш Б.Туяа /Магистр/
15. Багш Б.Бурмаа /Магистр/ 
16. Багш Г.Энхзаяа /Магистр/
17. Багш А.Амарзаяа /Магистр/
18. Багш Д.Цэнгэл /Магистр/
19. Багш Б.Энхзул /Магистр/
20. Багш Г.Ариунбямбаа /Магистр/
21. Багш Ц.Оюунтунгалаг /Магистр/
22. Багш А.Дуламсүрэн /Магистр/
23. Багш Д.Одончимэг /Магистр/
24. Багш Э.Саруул /Магистр/
25. Багш Л.Долгорсүрэн /Магистр/
26. Багш Л.Мөнхжаргал /Магистр/
27. Багш М.Даваажав /Магистр/
28. Багш М.Нямдолгор /Магистр/