Ази судлалын салбарын багш нар
АЗИ СУДЛАЛЫН САЛБАРЫН БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН
Салбарын эрхлэгч
Ц.Эрдэнэзаяа /Доктор (Ph.D)/
2 Профессор Н.Мэнд /Доктор (Ph.D), дэд профессор/
3
Дэд профессор
Л.Чойжилмаа /Доктор (Ph.D), дэд профессор/
4
Ахлах багш
Т.Мөнхжаргал /Доктор (Ph.D)/
5
Ахлах багш
Г.Уранчимэг /Доктор (Ph.D)/
6
Ахлах багш 
Р.Бигэрмаа /Доктор (Ph.D)/
7
Ахлах багш
Б.Дэлгэрмаа /Доктор (Ph.D)/
8
Ахлах багш
Ц.Бямбацэнд  /Доктор (Ph.D)/
9
Ахлах багш
Б.Ундармаа /Магистр/
10
Ахлах багш
С.Оюундэлгэр /Магистр/
11
Ахлах багш
Э.Сайнбилэг /Магистр/
12
Ахлах багш
Ц.Отгон  /Магистр/
13
Ахлах багш
Б.Сонинцэцэг /Магистр/
14
Ахлах багш
З.Агиймаа /Магистр/
15 Багш З.Эрдэнэсүрэн  /Доктор (Ph.D)/
16
Багш 
17
Багш
Б.Номиндалай /Магистр/
18
Багш
С.Баасанжаргал /Магистр/
19
Багш 
Л.Сарангэрэл /Магистр/
20
Багш
Б.Эрдэнэчулуун /Магистр/
21
Багш
Т.Солонго /Магистр/
22
Багш
О.Халиун /Магистр/
23
Багш
Д.Дуламсүрэн /Магистр/
24
Багш
25
Дадлагажигч багш 
С.Анужин/Магистр/
26
Сургалтын мастер
Ч.Баярмаа /Магистр/