Гадаад хамтын ажиллагаа

 

Гадаад харилцаа

ШУТИС-ийн Гадаад хэлний сургууль дэлхийн 20 гаруй их дээд сургууль, нийгэмлэг, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлж, боловсролын сургалт, сургалтын технологи, хөтөлбөрийн шинэчлэл, заах арга зүй, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хөгжүүлэх чиглэлээр үндэсний болон олон улсын сайн туршлагыг нэвтрүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэхэд идэвхтэй ажиллаж байна.

Түүнчлэн олон улсын элчин сайдын яам, соёлын байгууллага болон эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллагатай хамтын ажиллагаа өрнүүлж байна.  

Гадаад хэлний сургуультай хамтын ажиллагаатай гадаадын их дээд сургууль, байгууллагын мэдээлэл