Баримт бичгийн тухай

Баримт бичиг буюу баримтжуулалт нь чанарыг эрхэмлэх соёлыг бий болгодог.

  • Үр дүнтэй, үр ашигтай систем, үйл явцыг бий болгоход байгууллагыг чиглүүлэх зорилготой.
  •  Чанартай боловсрол, чанартай үйлчилгээг хүргэхийн тулд шаардлагатай бүх зүйлийг хамардаг.

Баримт бичгийн гурвалжин:

 

ШУТИС-ийн баримт бичиг боловсруулат, бүртгэл хяналтын журам

https://www.must.edu.mn/mn/barimt_bichig_juram/